Turbo1 AS

BYTTETURBO PÅ NETT

Tlf: 32 76 70 00 / Epost: info@turbo1.no

Tlf: 32 76 70 00 / Epost: info@turbo1.no

BYTTETURBO PÅ NETT

Generelt

Salgsbetingelsene (som man godkjenner ved opprettelse av konto) gjelder for salg av varer og tjenester på turbo1.no til forbrukere.

Selger er: Turbo1 AS.

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg (og tilsvarende benyttes betegnelser som din eller ditt).

turbo1.no: Selve nettbutikken/plattformen som er knyttet til domenet www.turbo1.no

På turbo1.no kan du kjøpe varer og tjenester direkte av Turbo1. For å utføre kjøp på turbo1.no må du akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet. 

Salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillingsbekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

Vi leverer kun til Fastlands-Norge og Svalbard. 

turbo1.no vil ta betalt for varer med mva.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
Du finner disse lovene på https://lovdata.no/.

Dersom du kontakter Turbo1 AS via e-post lagres din e-post henvendelse og kontaktinformasjon hos oss, kontakter du Turbo1 AS via telefon lagres ditt telefonnummer hos oss. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne gjennomføre din henvendelse og for å kunne kontakte deg hvis det skulle være behov for oppfølging.

Beskrivelse av produkter og levering

( ved ordvalget bytteturbo, betyr dette at vi og du som kunde bytter turbo, vi skal ha den gamle turboen i retur )

Overhalt Bytteturbo ( OBL / OBB ) – Overhalt turbo fra vårt eget verksted ( vi skal ha den gamle turboen i retur hvis ikke annet er avtalt )

Fabrikkny Bytteturbo ( FTL / FTB ) – Fabrikkny uoriginalturbo ( vi skal ha den gamle turboen i retur hvis ikke annet er avtalt )
Fabrikkny Original Bytteturbo ( FOTL / FOTB ) – Fabrikkny originalturbo ( vi skal ha den gamle turboen i retur hvis ikke annet er avtalt )
Reman Bytteturbo ( RBL / RBB ) – Overhalt Bytteturbo fra leverandør ( vi skal ha den gamle turboen i retur hvis ikke annet er avtalt )
Reman Original Bytteturbo ( ROTL / ROTB ) – Overhalt originalturbo fra leverandør ( vi skal ha den gamle turboen i retur hvis ikke annet er avtalt )
Vakumklokke ( VL / VB ) – Fabrikkny Vakumklokke

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 6.

Turbo1 AS er bundet av den prisen som er opplyst til deg ved utsjekk fra kassen, se også punkt 3 nedenfor.

Ved avvik på vårt lager eller hvis en vare er utsolgt kan din bestilling, eller deler av den bli kansellert. Ved en slik situasjon vi du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.

Turbo1 AS vil sende en ordrebekreftelse når bestillingen er foretatt. Selger må deretter gi deg beskjed, hvis noe er utsolgt. Dine kvitteringer fra Selger vil bli levert til deg ved at de blir lastet opp på «Min Side/Ordreoversikt», på den antatte leveringsdatoen, uavhengig av hvilken betalingsmåte som er valgt. 

Priser

Alle priser er ekskludert merverdiavgift, når du er innlogget som bedriftskunde. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før fullføring av en bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet og utgifter til frakt.

Ved kjøp av varer fra Turbo1 AS ved leveranser til steder der det ikke skal betales merverdiavgift, vil prisene likevel være inklusive mva, som evt. må refunderes i etterkant.

Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp, som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendringer.

Betaling

For privatpersoner

“Vi
bruker Klarna som leverandøren av kassen vår. Dette innebærer at vi kan
overføre dine personopplysninger i form av kontakt- og ordredetaljer til Klarna
når siden med kassen er lastet opp, for at Klarna skal håndtere ditt kjøp. Dine
overførte personopplysninger blir behandlet i tråd med
Klarnas
egen personvernerklæring

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg ved checkout gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort eller ved kjøpsfinansiering fra Klarna AB.

Ved valg av faktura eller kjøpsfinansiering som betalingsmåte vil det inngås egne avtaler for finansieringen, og du vil motta informasjon og avtaledokumenter fra den aktuelle leverandøren av finansieringen ved checkout.

Ved bruk av kort  vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Det vil si ved fullføring av checkout. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

For bedrifter

Ved valg av faktura fra Turbo1 AS kan det bli gjort en kredittsjekk og gjenpartsbrev sendes dermed elektronisk eller per post. Dersom kreditten innvilges vil faktura sendes per e-post når varene sendes fra oss. Fakturaen har 14 dagers betalingsfrist og ved manglende betaling tilkommer det et purregebyr kr 70 samt forsinkelsesrenter på 9,25%. Ved fortsatt utelatt betaling sendes et inkassovarsel og kravet oversendes inkasso etter enhver tid gjeldende bestemmelser.

Levering

Alle generelle leveringstider som er oppgitt på Turbo1 AS må anses som veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager, og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Selger forbeholder seg retten til å endre oppgitt generell leveringstid uten nærmere varsel. 

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Turbo1 AS i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i, nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Turbo1 AS ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil Turbo1 AS gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og på eller innen det tidspunkt som er avtalt (se punkt 1 og 2 ovenfor). Turbo1 AS har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Hvis det under transport har oppstått skade på sendingen, eller det du har mottatt ikke stemmer overens med det du har bestilt, så vær snill å kontakte oss så raskt som mulig. Ta vare på emballasje og produkt til saken er ferdig behandlet og du har fått tilbakemelding fra oss. 

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft.

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak lenger ned her). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir Selgeren av leveransen melding om dette (angrefrist).Varen må sendes til oss senest 14 dager fra den dagen melding om bruk av angreretten ble gitt.

Ta kontakt og informer om at du ønsker å benytte angreretten. Vi kan kontaktes på telefon 32 76 70 00,  eller på epost info@turbo1.no.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert til Selger av produktet i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan Selgeren trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

Alle produkter skal leveres tilbake til Selgeren innen rimelig tid ved bruk av angreretten. 
Kjøperen har risikoen for transporten av varen tilbake til Selgeren.

Selgeren er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt, oppkravsgebyr, etc. 

Produktet sendes tilbake til Selgeren i originalemballasjen, sammen med utfylt angrerettskjema. Returen skal gjøres til Selger i samsvar med gjeldende vilkår. 

Tilbakebetalingen av kjøpesummen skjer ved samme betalingsmiddel som du benyttet ved bestilling, om ikke annet er avtalt eller det finnes hinder for tilbakebetaling ved benyttet betalingsmetode.

Angreretten gjelder ikke ikke i sin fulle form for følgende typer varer: Fabrikkny Originalturbo, Fabrikkny Original Bytteturbo, Reman Bytteturbo, Fabrikkny turbo, Reman Original Bytteturbo, Overhalt bytteturbo. Les mer her :

Returgebyr på retur av følgende produkter med pålydende produktnavn:

Fabrikkny Originalturbo, Fabrikkny Original Bytteturbo, Overhalt Bytteturbo, Reman Bytteturbo, Fabrikkny turbo, Reman Original Bytteturbo og Vakumklokke.

Ved avbestilling av nevnte produkter, etter kl 14:00 samme dag eller retur av nevnte produktnavn etter bestilt vare er mottatt av kunde, tilkommer et returgebyr på 20 % av veiledende pris på varen ved kjøpstidspunktet og kjøper må betale evt fraktkostnader. 

Produkter som ikke tas i retur:

Produkter som returneres etter 30 dager fra bestilling er mottatt hos oss, vil ikke bli godkjent som en returnert vare og kunden vil ikke få refundert noe.
 

RETURFORSENDELSE 

Utskiftet turbolader skal sendes tilbake til Turbo1 AS innen 10 dager
etter mottak av ny. Om dette ikke skjer vil kunde bli fakturert 50% av
nypris. Benytt vedlagt retur adresselapp for bedriftspakke. Send aldri
som oppkrav.
Returadresse: Turbo1 AS, Skrimveien 8, 3615 Kongsberg
 

Forsinkelse av leveransen

Dersom Selgeren ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra Selger.

Ved forsinkelse må krav rettes til Selgeren innen rimelig tid.

Salgspant

Turbo1 AS har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Turbo1 AS, er ansvarlig for betaling av de ytelser Turbo1 AS leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Turbo1 AS sin side. Du som kunde er også ansvarlig for å sikre at opplysninger som er oppgitt på din konto er korrekte. Disse opplysningene kan administreres på «min side». Endringer i navn må gjøres ved å kontakte ossr.

Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.

Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Selgers side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34. 

Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeure

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på www.turbo1.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Sandefjord tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett. 

Dersom du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi klage til forbrukerrådet eller via EUs nettplattform for tvisteløsning (ODR-portalen). Forbrukerrådet er et statlig forvaltningsorgan som veileder forbrukere og megler i tvist mellom forbruker og næringsdrivende.

Forbrukerrådet
Fred Olsens gate 1
0152 Oslo

https://www.forbrukerradet.no/

ODR-portalen er en nettbasert klageportal levert av EU-kommisjonen og gir tilgang til tvisteløsningsverktøy. Det er særlig relevant hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NO

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Turbo1 AS sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Turbo1 AS.

Sist oppdatert 07.12.23 Turbo1 AS

Min konto
Hjem
0

På dette søket fant vi dessverre ikke noe. Hvis du søkte med oem-nummer, kan du prøve uten mellomrom. Fortsatt ikke noe? Send oss en forespørsel her, så kontakter vi deg raskt med pris og leveringstid på turbo

På dette registreringsnummeret kan det være forskjellige turboer. Søk på oem-nummer eller send oss en forespørsel her, så svarer vi deg raskt med pris og leveringstid på riktig turbo