OM OSS

Våre primærkunder er bilverksteder, transportsektor med lette og tunge kjøretøy, skog og landbruk, bygg og anlegg og maritimsektor. Vi vektlegger kvalitet, tillit og leveringsevne og kan i de fleste tilfeller tilby bytteturbo som et prisgunstig alternativ til fabrikkny turbo.

Turbo1 AS overhaler også turboer. Alltid med originale deler eller deler med tilsvarende kvalitet.

NORGES TURBOSPESIALIST I OVER 25 ÅR

På midten av 1980 tallet begynte det å bli populært med turbo, og Per Ola Svenke startet sammen med kamerater å turbokonvertere biler i et nedlagt slakteri i Kirkegata 14 på Kongsberg. Dette var ren hobbyvirksomhet, men ettersom etterspørselen økte etablerte Per Ola firmaet Norsk Turbo Teknikk som i tillegg til turbokonvertering også solgte turboladere med tilhørende utstyr.
I 1992 tok Per Ola kontakt med GIK Turbo AB i Gøteborg, som var turboleverandør nr. 1 til ettermarkedet i Skandinavia, og foreslo et samarbeid. Dette resulterte i dannelsen av GIK Turbo AS i Kongsberg, der de svenske eierne hadde aksjemajoritet. Virksomheten leverte nye og overhalte turboer (bytteturboer) og tilhørende utstyr til ettermarkedet.

 

De første årene leide selskapet lokaler i Sportsveien 9 på Kongsberg, men trengte etter hvert mer plass. I 2006 ble Skrimveien 8 kjøpt, et bygg bestående av kontorer, verksted og lager og med god uteplass.

Fra turbokonverteringer av biler på 80-tallet før oppstarten av GIK Turbo AS

Opp gjennom årene har salg av bytteturboer og nye turboer til ettermarkedet vært hovedvirksomhet. Dette krevde investeringer i spesialutstyr som balanseringsmaskiner og flow-benk i tillegg til opplæring og kursing av egne medarbeidere.
For å markedsføre firmaet og demonstrere faglig kompetanse, ble det bygd og driftet en BMW 3 DTM racing bil, som deltok i med suksess i Gatebil Extreme serien i sesongene 2014 – 2017.

 

I 2016 bestemte de svenske eierne å selge seg ut av selskapet, da de valgte å pensjonere seg. Daglig leder på det tidspunktet, Marcelo Garcia og Per Ola Svenke kjøpte aksjene. I september 2019 kjøpte Per Ola aksjeposten til Marcelo Garcia når han sluttet i selskapet.

 

To tidligere medarbeidere er nylig ansatt, Ingar Gravem som daglig leder og Raymond Witzøe som salgs- og markedssjef. Med dette er vi godt rustet til å møte konkurransen i markedet og videreutvikle våre kjerneverdier: turbofaglig kompetanse, klassifiserte produkter, leveringsevne og tilstedeværelse - kort sagt kvalitet i alt vi gjør!

FABRIKKNY ORIGINAL-TURBO

BYTTETURBO

OVERHALING

Høy kunnskap, god service og rask levering!

I tillegg til turbo kalibrering har vi god kunnskap i motorteknikk.

Ta kontakt med oss og vi løser de fleste oppgaver til avtalt pris og til riktig tid.

Turboer_på_lager.jpg
Turbo1 butikk.jpg

Rask levering

Tlf : 32 76 70 00

Åpningstider

Man - Fre 08 : 00 - 16 : 00

Kontakt
BESØK OSS

Turbo1 AS

Skrimveien 8

3615 Kongsberg

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

© 2020 Turbo1 AS org.nr 965242716