Rask levering

Tlf : 32 76 70 00

Åpningstider

Man - Fre 08 : 00 - 16 : 00

Kontakt
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
Hva vi kan
BESØK OSS

Turbo1 AS

Skrimveien 8

3615 Kongsberg

© 2020 Turbo1 AS org.nr 965242716

GARANTI

Vår standard garanti

Ny turbo ved fabrikasjonsfeil på levert turbo. 3 år / fri kjørelengde.

 

Vår tilleggs garanti

Ny turbo uansett havariårsak innen 90 dager etter fakturadato.

                                                                         GARANTIORDNING

 


➢ 3år / fri kjørelengde
➢ 90 dagers ubetinget garanti
1) Ved material- eller fabrikasjonsfeil på turbo innen 3 år fra fakturadato, gir Turbo1 kostnadsfri reparasjon        eller erstatning av turbo, uavhengig av kjørelengde.
2) Innenfor 90 dager fra fakturadato, gis en ubetinget garanti uansett havariårsak, dvs. Turbo1 besørger            kostnadsfri reparasjon eller erstatning av turbo. I disse tilfellene vil Turbo1 søke å finne feilårsaken i                samråd med kunde for å unngå ytterligere havarier.
3) 90 dagers ubetinget garanti dekker kun utskifting av 1-en turbolader.
4) Garantien dekker kostnadene for selve turboladerenheten. Kostnader ved reparasjon/ny turbo fra annen leverandør dekkes ikke, med mindre dette er skriftlig avtalt.
5) Garantien dekker ikke kostnader knyttet til utskifting av en turbolader som kommer innunder                          garantivilkårene, som kostnader knyttet til driftstap, direkte-/indirekte skade, leiebil, tapt                                  arbeidsfortjeneste m.m.
6) Havarert turbo skal aldri vaskes, men legges i en tett plastpose og sendes til Turbo1. Følgeseddel eller          kopi av faktura skal legges ved.
7) En demontert turbo, dvs. som er tatt fra hverandre, er ikke et gyldig returobjekt.
8) Garantien bortfaller dersom skader har oppstått pga.
         a) dårlig vedlikehold/feilaktig installasjon
         b) fremmedlegemer/partikler
         c) redusert/ingen oljetilførsel
         d) redusert/tett oljeretur
         e) redusert/tett veivhusventilasjon
         f) turboen har blitt demontert eller justert (bortsett fra der vridning av hus er tillatt)
        g) turboen har blitt utsatt for annen ytre påkjenning
        h) Turbo1s monteringsanvisning ikke har blitt fulgt.
9)   Garantien dekker ikke turboladere beregnet for konkurransebruk.
10) Ved bestilling av ukurant/kundedefinert produkt fra utlandet, som kan ha lang leveringstid, forplikter            kunde seg til å kjøpe dette. Mao. vil avbestilling eller retur av en slik vare ikke bli godkjent.