Rask levering med Bring

Tlf : 32 76 70 00

Åpningstider

Man - Fre 08 : 00 - 16 : 00

Kontakt
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon
Hva vi kan
BESØK OSS

Turbo1 AS

Skrimveien 8

3615 Kongsberg

Tlf : 32 76 70 00

© 2019 Turbo1 AS org.nr 965242716

GARANTI

 1. Ved material- eller fabrikasjonsfeil innen 2 år fra fakturadato, gir Turbo1 kostnadsfri reparasjon eller erstatning av turbo, uavhengig av kjørelengde.

 2. Innenfor 90 dager fra fakturadato, gis en ubetinget garanti uansett havariårsak, dvs. Turbo1 besørger kostnadsfri reparasjon eller erstatning av turbo.
  I disse tilfellene vil Turbo1 søke å finne feilårsaken i samråd med kunde for å unngå ytterligere havarier.

 3. Garantien bortfaller dersom

  1. skader har oppstått pga.

   1. dårlig vedlikehold/feilaktig installasjon

   2. fremmedlegemer/partikler

   3. redusert/ingen oljetilførsel

   4. redusert/tett oljeretur

   5. redusert/tett veivhusventilasjon

  2. turboen har blitt demontert eller justert (bortsett der vridning av hus er tillatt)

  3. turboen har blitt utsatt for annen ytre påkjenning

  4. denne monteringsanvisningen ikke har blitt fulgt.

 4. Garantien dekker kostnadene for selve turboladerenheten. Kostnader ved reparasjon/ny turbo fra annen leverandør dekkes ikke, med mindre dette er skriftlig avtalt.

 5. Garantien dekker ikke kostnader knyttet til utskifting av turboladeren, som driftstap, direkte-/indirekte skade, leiebil, tapt arbeidsfortjeneste m.m.

 6. Garantien dekker ikke turboladere som benyttes i konkurransebruk.

 7. 90 dagers ubetinget garanti dekker kun utskifting av 1-en turbolader.

 8. Havarert turbo skal aldri vaskes, men legges i en tett plastpose. Følgeseddel eller faktura legges ved.

 9. Demontert retur-turbo er ikke gyldig returobjekt.

 10. Ved bestilling av ukurant/kundedefinert produkt fra utlandet, som kan ha lang leveringstid, forplikter kunde seg til å kjøpe dette. Mao. vil avbestilling eller retur av en slik vare ikke bli godtatt.